Especialistes en la protecció, la conservació i la restauració del patrimoni cultural

INICI

Lesena, Servei Integral al Patrimoni, SL (unipersonal), és una empresa que té per objectiu fonamental l’actuació en qualsevol àmbit relacionat amb la protecció, la conservació i la restauració del patrimoni cultural del nostre país, ja sigui mitjançant la realització d’estudis, catàlegs, projectes, informes, o bé executant intervencions de conservació-restauració de béns patrimonials.

Estem capacitats per gestionar amb eficàcia equips de treball interdisciplinaris, en funció de les necessitats concretes que se’ns plantegin. D’igual manera, podem desenvolupar les nostres tasques en qualsevol indret de Catalunya. Portem a terme un treball rigorós i de gran qualitat, fonamentat en un coneixement exhaustiu de l’obra, pensant sobretot en el fet de garantir el manteniment dels valors d’autenticitat i d’unicitat que conté.

La gran solvència tècnica i l’experiència del nostre equip, dirigit per Pau Arroyo Casals, ha fet possible dur a terme treballs de diferent naturalesa en obres d’art i monuments històrics de primer ordre, molts dels quals formen part de la llista del Patrimoni Mundial de la UNESCO, com el conjunt arqueològic de Tarraco, el recinte modernista de l’hospital de Sant Pau de Barcelona, el monestir de Santa Maria de Poblet, etc.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close