Estudis, catàlegs i plans especials per a la protecció del patrimoni cultural

Anàlisi i diagnosi de l’estat estructural i físic dels elements que formen el conjunt arqueològic de Tarragona, inscrit en el Patrimoni Mundial de la UNESCO

L’objectiu de l’estudi, datat el setembre de 2017, va ser determinar l’estat de seguretat estructural i de conservació del conjunt arqueològic de Tarraco, el qual va ser declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO l’any 2000. El conjunt comprèn un total de catorze monuments d’època romana existents a la comarca del Tarragonès. En ell es determinen les causes de les diverses patologies detectades que poden comportar problemes d’estabilitat, fixant els actuacions necessàries per aturar els processos de deteriorament. El treball, que va ser encarregat pel Servei del Patrimoni Arquitectònic del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, va ser realitzat per l’equip interdisciplinari format per J. R. Costa, arquitecte (coordinador); J. Ll. Serven, arquitecte; J. F. Roig, arqueòleg, i P. Arroyo, conservador-restaurador.

Catàleg i pla especial de protecció del patrimoni arquitectònic i arqueològic de Calafell

Aquest document es va redactar amb la finalitat de dotar l’Ajuntament de Calafell d’un instrument per protegir i conservar el béns que constitueixen el patrimoni arquitectònic i arqueològic del seu terme municipal. Entre d’altres, els objectius principals del catàleg i pla especial era evitar la desaparició i el deteriorament del béns inclosos, establir la normativa tècnica i les condicions específiques que cal observar en les intervencions que es duguin a terme, regular els usos amb la finalitat de mantenir-los actius, etc. El treball es va realitzar amb la col·laboració de l’estudi d’arquitectura Arquetipus i va ser incorporat al Pla d’Ordenació Urbanística Municipal de Calafell, el qual va ser aprovat definitivament el gener de 2011.

A %d bloguers els agrada això:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close