Estucs esgrafiats

Esgrafiats de cal Miquelot

Entre els mesos d’abril i juliol de 2006 vam dur a terme la intervenció de conservació-restauració de les façanes de l’edifici conegut amb el nom de cal Miquelot, al Vendrell. La casa, construïda el 1599 per la família Nin, va patir una important remodelació l’any 1922, moment en què es van realitzar els esgrafiats de les façanes. Aquests mostren diferents escenes de la vida rural relacionats amb l’agricultura.

Els esgrafiats havien arribat als nostres dies en un estat deplorable. Parts importants del revestiment s’havien perdut i, la resta, mostrava greus problemes d’estabilitat. La nostra actuació va consistir, bàsicament, en realitzar treballs de neteja, fixació i reintegració de les llacunes, recuperant els motius ornamentals perduts.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close