Intervencions de conservació-restauració

Torre dels Escipions

La torre dels Escipions és un monument funerari d’època romana (s. I dC) ubicat al terme municipal de Tarragona, el qual forma part de la llista del Patrimoni Mundial de la UNESCO. Es tracta d’una construcció feta amb carreus de pedra units en sec. A la cara anterior hi ha la representació de dues figures humanes que representen una divinitat funerària –Atis– i una tabula ansata amb inscripció.

Els treballs de conservació-restauració, que ens van ser encarregats pel Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, es van perllongar des del mes de març al mes de juny de 2013. Van consistir, bàsicament, en netejar la superfície del monument (previ tractament amb productes biocides), la reintegració d’esquerdes i de llacunes, la instal·lació d’una gàrgola (cosa que va comportar la reconstrucció d’una petita part de la cornisa del cos superior), el tancament de les juntes que estaven molt obertes (amb un sistema respectuós amb el fet que es tracta d’una obra bastida en sec) i l’aplicació d’un producte hidrofugant.

 

Cambril de la capella de la Santa Fímbria

A l’església parroquial de Sant Martí Bisbe de l’Aleixar hi ha una capella barroca dedicada a la Santa Fímbria, la qual allotja un magnífic cambril decorat amb un estuc policromat d’un gran valor tècnic i artístic. El cambril, datat l’any 1793, mostrava un estat de conservació dolent, amb pèrdues importants de l’ornamentació, a causa, principalment, de les filtracions d’aigua des de la coberta de l’edifici.

La intervenció de conservació-restauració que vam dur a terme entre el novembre de 2011 i l’abril de 2012 va fer possible la recuperació de l’esplendor original. Vam realitzar tasques de neteja, de fixació i de reintegració matèrica i cromàtica dels paraments del cambril. També vam actuar en les portes de fusta policromades, en el paviment de rajoles de ceràmica i en els vitralls de les obertures que il·luminen l’espai.

 

Capella de Sant Isidre

L’església arxiprestal de Sant Joan Baptista de Valls, declarada Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN), va ser edificada durant el segle XVI. La capella de Sant Isidre, la qual és ubicada al costat nord de la nau, va ser profusament decorada amb un retaule i amb pintures al segle XVIII. La capella, com la resta de l’església, es va veure fortament afectada durant la Guerra Civil, de manera que als anys 40 del segle passat els paraments es van pintar de color gris, amagant les pintures que no s’havien destruït.

El nostre treball, que es va perllongar entre els mesos de març i maig de 2009, va consistir, en primer lloc, en descobrir i recuperar la decoració pictòrica barroca –i en determinades parts, la renaixentista– dels murs i de la volta de la capella. Posteriorment, es va realitzar un procés de conservació-restauració de les pintures i dels elements petris existents.

 

Esgrafiats de cal Miquelot

Entre els mesos d’abril i juliol de 2006 vam dur a terme la intervenció de conservació-restauració de les façanes de l’edifici conegut amb el nom de cal Miquelot, al Vendrell. La casa, construïda el 1599 per la família Nin, va patir una important remodelació l’any 1922, moment en què es van realitzar els esgrafiats de les façanes. Aquests mostren diferents escenes de la vida rural relacionats amb l’agricultura.

Els esgrafiats havien arribat als nostres dies en un estat deplorable. Parts importants del revestiment s’havien perdut i, la resta, mostrava greus problemes d’estabilitat. La nostra actuació va consistir, bàsicament, en realitzar treballs de neteja, fixació i reintegració de les llacunes, recuperant els motius ornamentals perduts.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close