Fusta policromada

Conservació curativa del retaule major de l’església del Reial Monestir de Santa Maria de Santes Creus

El retaule major de l’església del monestir cistercenc de Santa Maria de Santes Creus va ser obrat per Josep Tramulles entre els anys 1647 i 1651. Es tracta d’una obra de grans dimensions (14,10 x 8,10 m) realitzada amb fusta tallada, estucada i policromada.

La intervenció de conservació curativa executada per la nostra empresa entre els mesos de novembre i de desembre de 2016 va tenir per finalitat aturar els processos de deteriorament i millorar el sistema de presentació del retaule, tot recuperant la lectura i el contingut estètic, a partir d’un criteri de tipus arqueològic.

%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close